Textové pole: Sdružení pro infrastrukturu železnic

Zájmové sdružení právnických osob, zabývajících se prováděním stavebně montážních prací, projektováním, inženýrskou, vzdělávací, výzkumně-vývojovou činností, výrobou materiálů a výrobků včetně mechanizačních prostředků pro infrastrukturu kolejové dopravy.

Sdružení vystupuje samostatně svým jménem v hospodářských vztazích a z těchto vztahů nese majetkovou odpovědnost. Sdružení je současně kolektivním členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Sdružení pro infrastrukturu železnic
Pod Dráhou 1, 170 00 Praha 7 Holešovice
IČO 60459832

DIČ 007-60459832

Zájmové sdružení právnických osob

registrované u Obvodního úřadu městské části Praha 7

reg.č. S/18 KB Praha

č. účtu 312 39 081/0100
e-mail:
siz.sekretariat@seznam.cz